فول آلبوم استاد شجریان

[ad_1]

دانلود فول آلبوم های استاد شجریان با لینک مستقیم

Download Full Album Shajaryan

دانلود 55 آلبوم های استاد شجریان با لینک مستقیم و کیفیت عالی

01- آلبوم زمستان است از محمدرضا شجریان

اثری از: محمدرضا شجریان، همایون شجریان، کیهان کلهر، حسین علیزاده

ترانه سرا : مهدی اخوان ثالث
لینک های دانلود :
01 – آهنگ آغاز برنامه  
02 – آهنگ آواز گوشه داد
03 – آهنگ بیداد 
04 – آهنگ داد 
05 – آهنگ عراق 
06 – آهنگ مقدمه تار
07 – آهنگ پیش درآمد رنگ اصول
08 – آهنگ شوشتری٬ همایون٬ داد و بیداد

آلبوم طلوع محمد

02- آلبوم طلوع محمد از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

01 – طلوع محمد 1 با حضور ایرج و وفایی

02 – طلوع محمد 2 با حضور ایرج و وفایی

آلبوم سرود مهر

03 -آلبوم سرود مهر از محمدرضا شجریان

اثری از: محمدرضا شجریان، همایون شجریان، کیهان کلهر، حسین علیزاده
نوازندگان : همایون شجریان، کیهان کلهر، حسین علیزاده
ترانه سرا : حافظ شیرازی، سعدی، عطار نیشابوری، سهراب سپهری
لینک های دانلود: 

01 – آهنگ ادامه ساز و آواز 
02 – آهنگ آواز بر روی قطعه ضربی
03 – آهنگ چهارمضراب همراه آواز
04 – آهنگ کمانچه     
05 – آهنگ مثنوی بیات ترک
06 – آهنگ ساز و آواز بیات ترک
07 – آهنگ تکنوازی تار
08 – آهنگ تصنیف قدیمی ای سلسله
09 – آهنگ تصنیف نیایش

 

 

آلبوم سروچمان

04- آلبوم سرو چمان از محمدرضا شجریان

آلبوم سرو چمان در دستگاه ماهور تهیه شده است.

این اثر ساختهٔ داریوش پیرنیاکان است.

لینک های دانلود :

01 – آهنگ پیش درآمد ماهور
02 – آهنگ تکنوازی ساز (درآمد ماهور)
03 – آهنگ چهارمضراب
04 – آهنگ ساز و آواز
05 – آهنگ تصنیف سرو چمان 
06 – آهنگ ساز و آواز
07 – آهنگ تصنیف خاطر حزین
08 – آهنگ ساز و آواز
09 – آهنگ ساز و آواز
10 – آهنگ تصنیف بی‌همزبان

 

آلبوم سر عشق

05- آلبوم سر عشق از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود: 

1 – آهنگ ادامه ساز و آواز
2 – آهنگ ادامه سازو آواز (مولانا)
3 – آهنگ چهار مضراب 1 
4 – آهنگ چهارمضراب  2
5 – آهنگ ساز و آواز (غزل سعدی)
6 – آهنگ تکنوازی نی 
7 – آهنگ تکنوازی سه تار 
8 – آهنگ تصنیف عشق تو (شعر شیدا)
9 – آهنگ ضربی ماهور 

 

آلبوم سپیده از محمدرضا شجریان

06- آلبوم سپیده از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود:

1 – آهنگ بهشت
2 – آهنگ ساز و آواز
3 – آهنگ تصنیف ایرانی
4 – آهنگ تصنیف سپیده

 

آلبوم شب وصل

07- آلبوم شب وصل از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

1 – آهنگ آواز – حافظ
2 – آهنگ آواز – سعدی
3 – آهنگ آواز – حافظ
4 – آهنگ آواز – سعدی
5 – آهنگ آواز – سعدی
6 – آهنگ پیش در آمد – استاد هرمزی
7 – آهنگ پیش در آمد – استاد هرمزی
8 – آهنگ رنگ
9 – آهنگ تصنیف شب وصل
10 – آهنگ تصنیف شنیدم ماهی
11- آهنگ تصنیف ز دست محبوب  

آلبوم شب سکوت کویر

08- آلبوم شب سکوت کویر از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :
01 – آهنگ ای عاشقان
02 – آهنگ بارون
03 – آهنگ دختر حاجی قربان    
04 – آهنگ درنا
05 – آهنگ کویر
06 – آهنگ ساز و آواز
07 – آهنگ شب کویر
08 – آهنگ شرنگ
09 – آهنگ سکوت شب  

 

آلبوم ساز خاموش

09- آلبوم ساز خاموش از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :
01 – آهنگ آواز خسرو و شیرین 
02 – آهنگ پیش درآمد دشتی 
03 – آهنگ ساز و آواز دشتی 
04 – آهنگ ساز و آواز دشتستانی 
05 – آهنگ تار     
06 – آهنگ تار و کمانچه 
07 – آهنگ تصنیف دشتی ما را رها کن     
08 – آهنگ تصنیف ساز خاموش  

 

آلبوم ساز قصه گو

10 – آلبوم ساز قصه گو از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود :

1 – آهنگ ادامه ساز و آواز
2 – آهنگ آواز و سنتور
3 – آهنگ قطعه ضربی
4 – آهنگ قطعه ضربی سنتور
5 – آهنگ قطعه ضربی
6 – آهنگ قطعه ضربی سنتور
7 – آهنگ مقدمه سه گاه
8 – آهنگ رنگ سه گاه
9 – آهنگ ساز و آواز
10 – آهنگ تکنوازی سه تار
11 – آهنگ تصنیف ساز قصه گو
12 – آهنگ تصنیف شیدایی

 

آلبوم رسوای دل

11- آلبوم رسوای دل از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود :

01 – آهنگ آواز
02 – آهنگ واز سه گاه
03 – آهنگ دل شیدا
04 – آهنگ درآمد
05 – آهنگ پیش درآمد سه گاه
06 – آهنگ ساز
07 – آهنگ ساز و آواز
08 – آهنگ تصنیف غم عشق
09 – آهنگ تصنیف من و روز ازل
10 – آهنگ تصنیف تار زلف

 

آلبوم رنگهای متعالی

12- آلبوم رنگهای متعالی از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

01 – آهنگ بت محبوب من
02 – آهنگ نور
03 – آهنگ صدای جهان 

آلبوم رندان مست

13- آلبوم رندان مست از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود : 

1 – آهنگ ادامه ساز و آواز
2 – آهنگ باد صبا
3 – آهنگ چهار مضراب بیداد
4 – آهنگ چشمه یاری
5 – آهنگ دیدار
6 – آهنگ رندان مست
7 – آهنگ ساز و آواز
8 – آهنگ زنگ شتر

 

آلبوم راز دل

14- آلبوم راز دل از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :
01 – آهنگ آواز و کمانچه
02 – آهنگ آواز و سنتور
03 – آهنگ آواز و تار
04 – آهنگ دونوازی تار و تنبک
05 – آهنگ پیش در آمد
06 – آهنگ رنگ دشتی
07 – آهنگ تصنیف از خون جوانان
08 – آهنگ تصنیف گریه را به مستی

 

آلبوم راست پنجگاه

15- آلبوم راست پنجگاه از محمدرضا شجریان

اجرای زندهٔ راست پنجگاه در سال 1354 در جشن هنر شیراز به همراه

محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر که بعدها در یک آلبوم موسیقی با همین نام منتشر شد .
لینک های دانلود :
01 – آهنگ ادامه آواز
02 – آهنگ ادامه ساز و آواز
03 – آهنگ آواز و تار (شعر حافظ)
04 – آهنگ چهار مضراب
05 – آهنگ چهار مضراب تار و تنبک
06 – آهنگ قطعه ضربی راست
07 – آهنگ کار عمل راست پنجگاه
08 – آهنگ تکنوازی تار
09 – آهنگ تصنیف بت چین

 

آلبوم پیوند مهر

16- آلبوم پیوند مهر از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ ادامه ساز و آواز 1
2- آهنگ چهار مضراب
3- آهنگ قطعه ضربی 1
4- آهنگ قطعه ضربی 2
5- آهنگ قطعه ضربی 3
6- آهنگ قطعه ضربی تار و تنبک 1
7- آهنگ قطعه ضربی 4
8- آهنگ قطعه ضربی تار و تنبک 2
9- آهنگ ساز و آواز 2
10- آهنگ تکنوازی تار  

 

آلبوم پیام نسیم

17- آلبوم پیام نسیم از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :  

1- آهنگ چهار مضراب
2- آهنگ دیلمان
3- آهنگ قطعه ضربی
4- آهنگ قطعه ضربی
5- آهنگ پیش در آمد ابوعطا
6- آهنگ پیش در آمد ابوعطا
7- آهنگ رنگ ابوعطا
8- آهنگ رنگ ابوعطا
9- آهنگ ساز و آواز
10- آهنگ تکنوازی نی
11- آهنگ تصنیف دل بردی
12- آهنگ تصنیف پیام نسیم
13- آهنگ تصنیف سرو خجل

 

آلبوم نوا مرکب خوانی

18- آلبوم نوا مرکب خوانی از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود :

1- آهنگ ادامه آواز و نی
2- آهنگ آواز و نی
3- آهنگ قطعه نهفت
4- آهنگ قطعه طلوع
5- آهنگ قطعه نهفت
6- آهنگ قطعه طلوع
7- آهنگ تصنیف جان و جهان

 

آلبوم معمای هستی

19- آلبوم مرغ خوش خوان از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ چهارمضراب شور
2- آهنگ دونوازی تار
3- آهنگ پیش درآمد شور
4- آهنگ ساز و آواز دشتستانی
5- آهنگ ساز و آواز حجاز
6- آهنگ ساز و آواز مثنوی و ابوعطا
7- آهنگ ساز و آواز مثنوی و ابوعطا 2
8- آهنگ ساز و آواز شور
9- آهنگ تکنوازی سه تار
10- آهنگ تصنیف مرغ خوش خوان
11- آهنگ تصنیف پیام نسیم

 

آلبوم معمای هستی

20- آلبوم معمای هستی از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

1- آهنگ چهار مضراب شور
2- آهنگ قطعه ضربی دشتی
3- آهنگ نی
4- آهنگ پیش درآمد شور
5- آهنگ ساز و آواز
6- آهنگ تکنوازی سه تار ونی
7- آهنگ تکنوازی و چهار مضراب
8- آهنگ تصنیف چشم مست
9- آهنگ تصنیف قدیمی نگار
10- آهنگ تصنیف قدیمی شوشتری
11- آهنگ تصنیف پای لنگ

 

آلبوم کنسرت بن آلمان

21- آلبوم کنسرت بن آلمان از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ قطعه چکاد
2- آهنگ قطعه چکاد
3- آهنگ ساز و آواز چهارگاه
4- آهنگ ساز و آواز چهارگاه و تصنیف صبح است ساقیا
5- آهنگ تصنیف آستان جانان
6- آهنگ تصنیف جان جهان
7- آهنگ تصنیف شیدایی

 

آلبوم کنسرت ابوعطا  

22- آلبوم کنسرت ابوعطا از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ بهار دلکش
2- آهنگ چوپانی
3- آهنگ در آمد
4- آهنگ دشتستانی
5- آهنگ فراز
6- آهنگ فرود
7- آهنگ حجاز
8- آهنگ خسرو و شیرین
9- آهنگ کرد بیات
10- آهنگ پیش در آمد
11- آهنگ ضربی حجاز
12- آهنگ ضربی کرد بیات- فرود

 

آلبوم خورشید آرزو

23- آلبوم خورشید آرزو از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ اشتیاق
2- آهنگ آواز خورشید آرزو
3- آهنگ ساز و آواز عشق پاک
4- آهنگ ساز و آواز دلشده
5- آهنگ ساز و آواز عشق پاک
6- آهنگ تصنیف اسرار عشق
7- آهنگ تصنیف اسرار عشق
8- آهنگ تصنیف چین زلف
9- آهنگ تصنیف مرغ سحر با حضور همایون شجریان
10- آهنگ تصنیف وطن

 

آلبوم خلوت گزیده

24- آلبوم خلوت گزیده از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

1- آهنگ آواز و کمانچه
2- آهنگ آواز و نی
3- آهنگ آواز و سنتور
4- آهنگ آواز و تار
5- آهنگ چهار مضراب سنتور و تنبک
6- آهنگ دو نوازی تار و تنبک
7- آهنگ قطعه ضربی سنتور و تنبک
8- آهنگ قطعه ضربی سنتور و تنبک
9- آهنگ رنگ افشاری
10- آهنگ رنگ شور
11- آهنگ تکنوازی سنتور
12- آهنگ تصنیف ملکا
13- آهنگ تصنیف ای امان
14- آهنگ تصنیف از کفم رها
15- آهنگ تصنیف مزرع سبز فلک
16- آهنگ تصنیف مزرع سبز فلک

 

آلبوم جوانی

25- آلبوم جوانی از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

1 – آهنگ بیات ترک
2 – آهنگ سه گاه

 

آلبوم جان جان

26- آلبوم جان جان از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ آواز سه گاه
2- آهنگ چهارمضراب رنگ شتر
3- آهنگ درآمد و کرشمه
4- آهنگ پیش درآمد
5- آهنگ رنگ
6- آهنگ تصنیف

 

آلبوم جان عشاق و گنبد مینا

27- آلبوم جان عشاق و گنبد مینا از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ ادامه ساز و آواز
2- آهنگ آواز و پیانو
3- آهنگ آواز و سنتور
4- آهنگ چهارمضراب تکنوازی پیانو
5- آهنگ پیش درآمد بیات اصفهان
6- آهنگ پیش درآمد دشتی
7- آهنگ تصنیف گنبد مینا
8- آهنگ تصنیف جان عشاق

 

 

آلبوم جام تهی

28- آلبوم جام تهی از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

1- آهنگ در کوچه سار شب (دشتی)
2- آهنگ جام تهی (پر کن پیاله را)
3- آهنگ راپسودی برای سنتور و تار
4- آهنگ راپسودی برای تار و ارکستر

 

آلبوم یاد ایام

29- آلبوم یاد ایام از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

1- آهنگ ادامه ساز و آواز
2- آهنگ چهار مضراب
3- آهنگ دو نوازی تار و نی
4- آهنگ پیش در آمد شور
5- آهنگ ساز و آواز شور
6- آهنگ تکنوازی نی
7- آهنگ تصنیف یاد ایام
8- آهنگ تصنیف سلسله مو

 

آلبوم همایون مثنوی

30- آلبوم همایون مثنوی از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ ادامه ساز و آواز 2
2- آهنگ ادامه ساز و آواز 3
3- آهنگ ادامه ساز و آواز 5
4- آهنگ ادامه ساز و آواز – چکاوک
5- آهنگ ادامه ساز و آواز – چکاوک
6- آهنگ ساز و آواز 4
7- آهنگ ساز و آواز درآمد همایون
8- آهنگ تکنوازی سنتور

 

آلبوم گلبانگ 2

31- آلبوم گلبانگ 2 ( دولت عشق ) از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ ادامه ساز و آواز1
2- آهنگ ادامه ساز و آواز2
3- آهنگ قطعه ضربی
4- آهنگ ساز و آواز
5- آهنگ تصنیف دولت عشق
6- آهنگ تصنیف مبتلا

 

آلبوم گلبانگ 1

32- آلبوم گلبانگ 1 ( بت چین ) از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ ساز و آواز اصفهان
2- آهنگ ساز و آواز ماهور
3- آهنگ تصنیف عشق تو
4- آهنگ تصنیف بت چین
5- آهنگ تصنیف بت چین
6- آهنگ تصنیف ز من نگارم

 

 

آلبوم غوغای عشقبازان

33- آلبوم غوغای عشقبازان از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ ادامه قطعه پنج ضربی
2- آهنگ ادامه ساز و آواز
3- آهنگ آواز بر قطعه دیدار
4- آهنگ آواز دیلمان
5- آهنگ قطعه دیدار
6- آهنگ قطعه پنج ضربی
7- آهنگ رقص پروانه
8- آهنگ ساز و آواز افشاری
9- آهنگ ساز و آواز قرایی
10- آهنگ تصنیف افشاری ساقیا
11- آهنگ تصنیف باده عشق
12- آهنگ تصنیف شور در فراق

 

آلبوم قاصدک

34- آلبوم قاصدک با حضور مشکاتیان از محمدرضا شجریان

لبینک های دانلود : 

01 – قاصدک 1

02 – قاصدک 2

 

آلبوم فریاد

35- آلبوم فریاد از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

1- آهنگ ادامه آواز راست پنجه
2- آهنگ آواز راست پنجگاه
3- آهنگ چهار مضراب ابوعطا
4- آهنگ چهار مضراب ابوعطا
5- آهنگ چهار مضراب دشتی
6- آهنگ فرود به راست پنجگاه
7- آهنگ هم آوازی در شوشتری
8- آهنگ مقدمه راست پنجگاه نگار
9- آهنگ مقدمه ترکمن
10- آهنگ ساز و آواز
11- آهنگ ساز و آواز ابوعطا
12- آهنگ ساز و آواز ابوعطا
13- آهنگ تصنیف بوسه باران
14- آهنگ تصنیف فریاد
15- آهنگ تصنیف قدیمی چهره به چهره
16- آهنگ تصنیف یار دلنواز
17- آهنگ تصنیف سمن بویان
18- آهنگ ضربی نغمه

آلبوم عشق داند

36- آلبوم عشق داند از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

01 – عشق داند 1

02 – عشق داند 2

 

آلبوم دود عود

37- آلبوم دود عود از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود : 
1 – آهنگ آواز 1
2- آهنگ آواز 2
3- آهنگ درآمد
4- آهنگ پیش درآمد
5- آهنگ تصنیف دود عود

 

آلبوم دستان

38- آلبوم دستان از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

1- آهنگ ادامه آواز با کمانچه
2- آهنگ ادامه آواز و تار
3- آهنگ آواز و نی (شعر سعدی)
4- آهنگ آواز و سنتور (شعر سعدی)
5- آهنگ دخترک ژولیده
6- آهنگ قطعه چکاد
7- آهنگ تصنیف صبح است ساقیا (شعر حافظ)

 

آلبوم در خیال

39- آلبوم در خیال از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ چهار مضراب
2- آهنگ چهار مضراب شکسته
3- آهنگ دیده بی خیال
4- آهنگ قطعه رود
5- آهنگ سرگشته – قبله عشق
6- آهنگ تصنیف در خیال

 

 

آلبوم دل شدگان

40- آلبوم دل شدگان از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 
1- آهنگ امید عشق
2- آهنگ عروج
3- آهنگ عروسی
4- آهنگ بازگشت
5- آهنگ دل شدگان
6- آهنگ عروج
7- آهنگ عروسی
8- آهنگ غلام چشم
9- آهنگ گل چهره 1
10- آهنگ گل چهره 2
11- آهنگ گلچهره 3
12- آهنگ خاطره
13- آهنگ خیال
14- آهنگ مارش عزا
15- آهنگ مرثیه 1
16- آهنگ مرثیه 2
17- آهنگ پاسبان حرم دل
18- آهنگ پیمانه عشق
19- آهنگ رویای تنبک
20- آهنگ تار و پود 1
21- آهنگ تار و پود 2
22- آهنگ تصنیف امید عشق شوشتری
23- آهنگ دلشدگان
24- آهنگ تصنیف دل شدگان
25- آهنگ وداع
26- آهنگ ضیافت

 

آلبوم دل مجنون

41- آلبوم دل مجنون از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ چهار مضراب
2- آهنگ درآمد بیات ترک
3- آهنگ درد دل
4- آهنگ رنگ بیات ترک
5- آهنگ ساز و آواز
6- آهنگ تصنیف دل مجنون
7- آهنگ تصنیف یعنی چه
8- آهنگ تصنیف صنما

 

آلبوم چشمه نوش

42- آلبوم چشمه نوش از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود :

1- آهنگ آواز و چهار مضراب
2- آهنگ چهارمضراب راست
3- آهنگ قطعه ضربی نغمه اصفهان
4- آهنگ قطعه ضربی تار
5- آهنگ پیش درآمد راست
6- آهنگ ساز و آواز
7- آهنگ ساز و آواز (غزل حافظ)
8- آهنگ تصنیف قدیمی نوا

 

آلبوم چهره به چهره

43- آلبوم چهره به چهره از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود :

1- آهنگ آواز
2- آهنگ قطعه نستاری
3- آهنگ قطعه ضربی
4- آهنگ قطعه نستاری
5- آهنگ قطعه ضربی
6- آهنگ ساز و آواز 1
7- آهنگ ساز و آواز 2
8- آهنگ تکنوازی و بداه نوازی سر در نوا
9- آهنگ تصنیف چهره به چهره
10- آهنگ تصنیف ما را همه شب

 

 

آلبوم بیداد

44- آلبوم بیداد از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود :

1- آهنگ ادامه ساز و آواز
2- آهنگ ساز و آواز 1
3- آهنگ چهار مضراب بیداد
4- آهنگ چهار مضراب عشاق
5- آهنگ چهار مضراب همایون
6- آهنگ قطعه سوز و گداز
7- آهنگ قطعه سوز و گداز
8- آهنگ مقدمه
9- آهنگ پیش درآمد همایون
10- آهنگ ساز و آواز
11- آهنگ تصنیف هلاک من
12- آهنگ تصنیف یاد باد

 

آلبوم بیاد پدر

45- آلبوم بیاد پدر ( تلاوت قرآن ) از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود : 

1- آهنگ ربنا
2- آهنگ سوره انعام
3- آهنگ سوره بلد
4- آهنگ سوره فجر
5- آهنگ سوره فتح
6- آهنگ سوره قصص
7- آهنگ سوره نمل

 

آلبوم بی تو به سر نمی شود

46- آلبوم بی تو به سر نمی شود از محمدرضا شجریان

 

لینک های دانلود :

1- آهنگ بی تو به سر نمی شود
2- آهنگ بی تو به سر نمی شود (آواز)
3- آهنگ چهار مضراب نوا
4- آهنگ چون تو جانان منی
5- آهنگ دل دیوانه
6- آهنگ فرود
7- آهنگ غم با طبیبان
8- آهنگ مقدمه نوا
9- آهنگ مطرب دل
10- آهنگ راه میخانه
11- آهنگ ساز و آواز
12- آهنگ ضربی نوا

 

آلبوم بی تو به سر نمی شود

47-  آلبوم آستان جانان از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

1- آهنگ چهارمضراب سرو ناز
2- آهنگ پیش درآمد سرانجام
3- آهنگ ساز و آواز (بابا طاهر)
4- آهنگ ساز و آواز (باباطاهر2 )
5- آهنگ ساز و آواز (باباطاهر2 )
6- آهنگ ساز و آواز (غزل حافظ)
7- آهنگ تکنوازی سنتور 2
8- آهنگ تکنوازی سنتور 3
9- آهنگ تصنیف آستان جان
10- آهنگ تصنیف شیدایی
11- آهنگ تصنیف سنتور 1

 

آلبوم آسمان عشق

48- آلبوم آسمان عشق از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود :

1- آهنگ چهارمضراب مخالف
2- آهنگ پیش درآمد و چهار مضراب
3- آهنگ ساز و آواز 1
4- آهنگ ساز و آواز 2
5- آهنگ ساز و آواز 3
6- آهنگ تصنیف آسمان عشق
7- آهنگ تصنیف میدانم

 

آلبوم عشق داند

49- آلبوم عشق داند از محمدرضا شجریان

لینک های دانلود : 

01 – عشق داند 1

02 – عشق داند 2

 

آلبوم آرام جان

50- آلبوم آرام جان از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود :

1- آهنگ چهار مضراب
2- آهنگ چهارمضراب افشاری
3- آهنگ در آمد
4- آهنگ پیش در آمد
5- آهنگ ساز و آواز
6- آهنگ تصنیف دلم دلم
7- آهنگ تصنیف دوش دوش 1
8- آهنگ تصنیف دوش دوش 2
9- آهنگ تصنیف نه قدرت

 

 

آلبوم انتظار دل

51- آلبوم انتظار دل از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود : 

1- آهنگ آواز سه گاه
2- آهنگ از کفم رها (تصنیف افشاری)
3- آهنگ چهار مضراب و آواز (افشاری)
4- آهنگ ملکا ( تصنیف افشاری)
5- آهنگ پیش درآمد (سه گاه)
6- آهنگ رنگ
7- آهنگ رنگ (سه گاه)

 

آلبوم انتظار

52- آلبوم انتظار از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود :  

1- آهنگ ادامه درآمد
2- آهنگ ادامه ساز و آواز بیات اصفهان
3- آهنگ ادامه ساز و آواز مرکب خوانی 1
4- آهنگ ادامه ساز و آواز مرکب خوانی 2
5- آهنگ ادامه ساز و آواز مرکب خوانی 3
6- آهنگ درآمد
7- آهنگ پیش درآمد بیات اصفهان
8- آهنگ ساز و آواز بیات اصفهان 1
9- آهنگ ساز و آواز مرکب خوانی
11- آهنگ تصنیف داغ شقایق
12- آهنگ تصنیف عاشقان

 

آلبوم آهنگ وفا

53- آلبوم آهنگ وفا از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود : 

1- آهنگ پیش درآمد
2- آهنگ رنگ شهر آشوب
3- آهنگ ساز و آواز
4- آهنگ تکنوازی بربط
5- آهنگ تکنوازی تار
6- آهنگ تکنوازی تنبک
7- آهنگ تصنیف آهنگ وفا
8- آهنگ تصنیف شب وصل
9- آهنگ تصنیف ز دست محبوب
10- آهنگ تصنیف ز من نگارم  

 

آلبوم آه باران

54- آلبوم آه باران از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود : 

1- آهنگ آه باران
2- آهنگ دیدی ای مه
3- آهنگ مقدمه دشتی
4- آهنگ مضراب عشق
5- آهنگ مضراب عشق
6- آهنگ نوای نی
7- آهنگ ساز و آواز 1
8- آهنگ ساز و آواز 2

 

آلبوم جوانی

55- آلبوم جوانی از محمدرضا شجریان 

لینک های دانلود : 

01 – آهنگ بیات ترک

02 – آهنگ سه گاه 

 

 

درباره :

آهنگ ,

فول آلبوم ,

امتياز :نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0


نمايش اين کد فقط در ادامه مطلب

برچسب ها :

فول آلبوم ,

فول آلبوم ایرانی ,

دانلود فول آلبوم ,

دانلود فول آلبوم با لینک مستقیم ,

دانلود فول آلبوم شجریان ,

دانلود فول آلبوم استاد شجریان ,

استاد شجریان ,

محمدرضا شجریان ,

دانلود فول آلبوم محمد رضا شجریان ,

دانلود فول آلبوم محمد شجریان با لینک مستقیم ,

دانلود فول آلبوم شجریان با کیفیت عالی ,

دانلود فول آلبوم محمد رضا شجریان با کیفیت عالی ,

بازديد : 6
تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 زمان : 8:45 |
نويسنده : جعفر |

نظرات ()

[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *